Even voorstellen....


Nieuwe Voorzitter Dorpshuis

Namens het bestuur, mag ik mijzelf voorstellen als de nieuwe voorzitter van de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Ien & Mien. Of zoals ik het noem : Het Dorpshuis! Samen met mijn vrouw en 2 dochters woon ik op de Wergeasterdyk.
Ik ben 46 jaar en woon zowat mijn hele leven al in Goutum.

Natuurlijk was ik bij voorbaat al erg positief en enthousiast over ons prachtige dorpshuis. Maar nu ik me de afgelopen weken heb kunnen inlezen en informeren, ben ik alleen maar enthousiaster geworden.
Onder leiding van de vorige voorzitters, de laatste waren, Sip Kooistra, Jurjen Ley en mijn voorganger Marius Hendriks is er samen met bestuursleden, medewerkers en een hele grote groep vrijwilligers in de loop der jaren een fantastisch dorpshuis opgebouwd. Iets wat je voor zover mij bekend nergens in de wijde omgeving tegenkomt. Daar kunnen wij Goutumers heel trots en blij mee zijn.

Gezien het intensieve gebruik dat er van het dorpshuis gemaakt wordt, zit het met die waardering wel goed. Wist je bijvoorbeeld dat het dorpshuis door meer dan 60! verenigingen, clubjes, buurtcommissies, cursusgroepen, politieke partijen gebruikt wordt? In het seizoen vaak elke week?!

En dan natuurlijk nog de vaste gebruikers zoals de Wiardaskoalle en Sinne kinderopvang, de Gemeente Leeuwarden, MCL en Noorderbreedte.
Bij verkiezingen wordt het dorpshuis ingericht als stemlokaal en ook bij familie en privé aangelegenheden weten Goutumers het dorpshuis te vinden.

Het is natuurlijk prachtig dat zoveel dorpsgenoten hun dorpshuis gebruiken en bezoeken, daar is het ook precies voor bedoeld.
Gelukkig hoeven wij als bestuur dat allemaal niet te regelen, de dagelijkse gang van zaken wordt verzorgd door de beheerder Fred, samen met zijn 3 medewerkers Sonja, Geeske en Durkje, en dat doen ze uitstekend, vakkundig en gastvrij.
Het is trouwens best bijzonder hoor; een dorpshuis met 4 professionele medewerkers op de loonlijst!

En toch kan dit allemaal niet zonder de grote groep vrijwilligers die helpen bij de diverse activiteiten, zoals de drukbezochte weekendborrel elke laatste vrijdag van de maand en de steeds wisselende exposities van schilders en fotografen.
Ook de bouwploeg is onmisbaar! En de vrijwilligers die activiteiten organiseren, zoals de Sinterklaasintocht, het Kerstdiner, de Kunstroute en de Vrouwenbeurs.

Zoals het hoort, is iedereen van harte welkom in het dorpshuis en ik hoop dat alle Goutumers regelmatig binnenlopen. Want dat is de moeite waard!

Het dorpshuis op de historische  grond, waar ooit de Wiardastate stond.
Een dorpshuis met een ‘Grand Cafe’ aan een echt Dorpsplein, met Jeu de Boules baan.  Waar het Dorpsbelang een aanlegsteiger wil realiseren zodat je er straks zelfs met je sloepje kan aanleggen.

En dat hele dorpshuis-gebouw is in perfecte staat, eind 2015 zijn de laatste verbouwingen en renovaties voltooid.

Ik zeg ‘Chapeau’, voor de bestuurders en vrijwilligers die dit allemaal gerealiseerd hebben. Aan ons als bestuur de eer, om hier zuinig op te passen en waar mogelijk door te ontwikkelen!

Hartelijke groeten,

John Adema,

Overige bestuursleden zijn:
Aly Veninga, Lisette Doze, Wim van der Haring, Gerard Ganzevoort, Kees Strampel, en Harry Pieters.

Wilt u contact met ons opnemen dan kan dat via:
ienenmien@hetnet.nl   -> beheerder
ienenmien@outlook.com  -> bestuur
www.dorpshuisgoutum.nl   -> voor meer info

Overig nieuws

lees meer

lees meer

lees meer

lees meer

lees meer

lees meer

Zomervakantie weer voorbij. Alle activiteiten starten weer op. Houd ons website en onze facebook pagina in de gaten! Iets organiseren? Neem contact op met onze lees meer

Speciaal voor de vrijwilligers van Dorpshuis Ien en Mien:

Vrijdag 1 juli, schenkt het bestuur van het dorpshuis, jouw borrel in!

Als dank voor je inzet en betrokkenheid en om de vakantie alvast in te luiden.

Graag tot lees meer

«« « Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende » »»