Contact

Contact met beheerder of bestuur: 2 verschillende mailadressen!

 

Voor praktische zaken mailt u met de beheerder:

ienenmien@hetnet.nl

Bellen kan ook: 058-2885529.

Buorren 13 A, 9084 BB Goutum

=========================================================

Voor bestuurlijke zaken,opmerkingen, tips of adviezen mailt u met het bestuur: 

ienenmien@outlook.com

Wie er zitting hebben in het bestuur leest u bij het  item "bestuur" ,  onder het tabblad  " over Ien en Mien" .