Vrouwen van Nu

 

Wie zijn wij:
Wij zijn de Vrouwen van Nu, afdeling “Goutum-Hempens-Teerns”
Een groep van 135 vrouwen, die door vriendschap en belangstelling met elkaar verbonden is. Op onze maandelijkse bijeenkomsten van september tot en met april ontmoeten wij elkaar. Binnen onze afdeling zijn een cursus- en reiscommissie, een tuinclub en een wandelgroep actief.

Dit is ons programma voor 2014/2015
 

2014

 • Woensdag 17 september Informatieavond met o.a. een lezing over CysticFibrose (taaislijmziekte)
 • Donderdag 9 oktober Ger Brakel vertelt over zijn werk bij de Masai in Kenia
 • Maandag 3 november (13.30) Piet Vellinga (van de boerderijenstichting Fryslân) vertelt over de problematiek van leegkomende waardevolle boerderijen (gasten welkom)
 • Dinsdag 25 november Francine Bensdorp met haar levensverhaal over geslachtsverandering
 • Donderdag 18 december Kerstavond i.s.m. dominee Rinsma, hij treedt op als “straatmuzikant”/troubadour
   

2015

 • Dinsdag 6 januari Start van ons jubileumjaar met Butler Lourens Spanjersberg over etiquette tot
 • omgangsvormen: “hoe heurt het eigenlijk”
 • Dinsdag 10 februari U wordt meegenomen in de wereld van het forensisch onderzoek
 • Dinsdag 10 maart Jaarvergadering en programma van het eendagsbestuur
 • Woensdag 1 april Doe-avond
 • Donderdag 16 april Terugblik op 35 jaar Vrouwen van Nu

Een greep uit het programma van de reis- en cursuscommissie:
Voor het volgend seizoen zijn er diverse interessante activiteiten gepland, zoals een bezoek aan het schoolplatenmuseum. Ook een kijkje op een schapenboerderij staat op het programma, evenals een bezoek aan Aqua Zoo en het REC in Harlingenn.
Wij hebben ook aandacht voor recycling: met nespressocupjes en met fietsbanden kunt u de mooiste voorwerpen creëren. Maar u kunt ook deelnemen aan een activiteit waarbij u een paaskrans, een buitenbeeld of een herfstboeket maakt. Ook gaan we koken en leren wijnproeven. En natuurlijk ontbreken de literatuur en de sport niet op ons programma.

Wil je de sfeer eens proeven, ervaren hoe wij bezig zijn, neem dan contact op met onze PR-dames:

Annaloes Kalsbeek, tel. 2884057/ fam.kalsbeek@planet.nl
of
Griet Dijkstra, tel. 2663769/ gerard-griet@hetnet.nl