Bestuur

Het bestuur van de Stichting Sociaal Cultureel Centrum "Ien en Mien" wordt gevormd door:

  1. Voorzitter: John Adema
  2. Jan Meindertsma: jan.meindertsma@kpnmail.nl
  3. Mark Ley: mark.ley@hrm-friesland.nl
  4. Aly Veninga:   alydijkstrafotografie@gmail.com
  5. Kees Strampel: keesstrampel@hotmail.com
  6. Wim van der Haring: wim@vanderharing.nl

 

Mailadres bestuur: ienenmien@outlook.com